Historia

Panttilainausta tarvitseville yli sata vuotta

Panttilainaus on lainamuoto, jolla on alusta lähtien haluttu tarjota mahdollisuus kaikille ihmisille lainata helposti rahaa. Panttilainauksella on pitkä historia, sillä rahantarve on vaihdellut yhteiskunnan kehittyessä.

Suomessa panttilainaustoiminta alkoi 1800-luvun puolivälin jälkeen ja ensimmäinen konttori perustettiin vuonna 1869 Turkuun. Hyvin pian myös Helsinkiin haluttiin perustaa panttilainaamo vuonna 1882. Tästä vuodesta katsotaan Helsingin Pantin pitkän historian virallisesti alkavan.

Pantattavat esineet aikakausien mukaan

Historian alkuaikoina pantattavaksi otettiin muun muassa vaatteita, taide-esineitä, käyttöesineitä, kultaa, hopeaa, kuparia ja obligaatioita. Vuosien kuluessa pantattavat esineet ovat osittain säilyneet samoina, mutta myös aikakausien vaihtelut näkyvät esineistöissä. Esimerkiksi sodanjälkeisinä vuosina pantattiin enenevässä määrin myös teknisiä laitteita kuten levysoittimia, ompelukoneita ja imureita.

Lainaa vaikeina aikoina

Tarve panttilainaukseen on syntynyt yhteiskunnan taloudellisten tilanteiden heitellessä. Laskukausien aikaan panttilainaus on aina vilkastunut, sillä panttaaminen koettiin helpoksi ja turvalliseksi tavaksi lainata rahaa. Lainansaaja pysyi tuntemattomana ja lainaa sai tarvittaessa heti.

Lainamäärät olivat aluksi hyvin pieniä. 1800-luvulla pienin lainasumma oli kolme markkaa ja pisin laina-aika kolme kuukautta. Etenkin alkuaikoina ongelmana olivat väärinkäytökset ja petokset, mutta toiminnan ympärille kehitetty tehovalvontajärjestelmä auttoi, ja lainaustoimintaan liittyvät rikokset saatiin kuriin.

Rahantarve paikasta ja ajasta riippumaton

Helsingin Pantilla on ollut konttoreita useissa eri paikoissa niin Helsingissä kuin muissakin kaupungeissa. 1800- ja 1900-luvun vaihteessa panttilainaamon säilytystiloilta vaadittiin paljon, sillä monet pantattavat arvoesineet saattoivat olla hyvinkin suuria kooltaan. Esimerkiksi polkupyörille ja ompelukoneille tarvittiin omat varastonsa.

Viime vuosina panttaustoiminnan ympärille kehittynyt huutokauppatoiminta on laajentunut myös verkkokauppaan, josta keräilijöillä on mahdollisuus tehdä hyviä löytöjä. Tarve lainata rahaa helposti on edelleen olemassa, ja panttilainaustoimintaa on siksi haluttu kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaan. Perusta on yhä sama. Lainaa helposti ja nopeasti myös heille, jotka eivät voi saada lainaa muualta.